De Kanaalstreek

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek in Stadskanaal
Ga naar de inhoud
Vergoedingen, Kosten en algemene voorwaarden 2018

De zorg die Psychologiepraktijk De Kanaalstreek biedt valt nu onder de Generalistische Basis GGZ. In plaats van behandeluren (sessies) worden door de verzekeraar nu vier zogenoemde Zorgproducten vergoed. De vezekeraar gaat uit van een gemiddeld aantal minuten per product.
Dit komt in de praktijk neer op:
Zorgproduct Kort (maximaal 5 sessies),
Zorgproduct Middel (6-8 sessies),
Zorgproduct Intensief (9-11 sessies)
Zorgproduct Chronisch (9-11 sessies).
De verzekeraars betalen per product aan de zorgverlener na afsluiten van de behandeling. De maximumtarieven voor de bovengenoemde pakketten zijn: voor product Kort € 487,26 ; voor product Middel € 830,23 ; voor product Intensief € 1.301,85 en voor product Chronisch € 1.201,50. De meeste verzekeraars betalen minder voor uw behandeling dan deze door de NZA vastgestelde max. tarieven.

Sinds 2014 is iedereen voor deze zorgproducten verzekerd vanuit het basispakket (ook in 2018 kan dit anders zijn als u een budgetpolis hebt gekozen) mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. dat u schriftelijk bent verwezen door huisarts of bedrijfsarts voordat de behandeling start
2. dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V stoornis).
Als uit de intake onverhoopt blijkt dat er geen sprake is van een DSM-V stoornis die onder de verzekerde zorg valt, kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als 'transitieprestatie'. (Het maximumtarief voor zo'n beoordeling is € 198,88. Dit valt ook onder uw verplichte Eigen Risico).
Met de psycholoog en huisarts kunt u in dat geval bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om aan uw klachten te werken. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling bij de psycholoog zelf te betalen.

Wat moet u betalen?
Er is geen verplichte eigen bijdrage meer van € 20,00 per sessie. Dit was vroeger wel zo maar is afgeschaft.
In 2018 is het wettelijk verplichte Eigen Risico  €385,00. Dit geldt voor alle vergoede zorg uit het basispakket (huisartszorg uitgezonderd).
Als u een verwijzing heeft wordt de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, de verzekeraar betaalt dan 1 van de zorgproducten. Hebt u uw Eigen Risico nog niet betaald dan krijgt u na afsluiting van de behandeling van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw Eigen Risico.
Voor mensen die een verhoogd Eigen Risico hebben gekozen kan dit oplopen tot € 800,00!

Gecontracteerde zorg
Psychologiepraktijk De Kanaalstreek heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt achteraf rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar.
We hebben geen contract met de gemeente afgsloten en zijn gestopt met het behandelen van kinderen en jeugdigen t/m 17 jaar.

Particulier tarief / OVP
Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing bedraagt per individuele sessie van 45 minuten m.i.v. 1 januari 2018  € 95,00.
Terug naar de inhoud