De Kanaalstreek

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek in Stadskanaal
Ga naar de inhoud
Vergoedingen, Kosten en algemene voorwaarden 2021

De zorg die Psychologiepraktijk De Kanaalstreek biedt valt onder de Generalistische Basis GGZ. In plaats van behandeluren (sessies) worden door de verzekeraar nu vier zogenoemde Zorgproducten vergoed. De vezekeraar gaat uit van een gemiddeld aantal minuten per product.
Dit komt in de praktijk neer op:
Zorgproduct Kort (maximaal 5 sessies),
Zorgproduct Middel (6-8 sessies),
Zorgproduct Intensief (9-11 sessies)
Zorgproduct Chronisch (9-11 sessies).
De verzekeraars betalen per product aan de zorgverlener na afsluiten van de behandeling. De maximumtarieven voor de bovengenoemde pakketten zijn: voor product Kort € 522,13; voor product Middel € 885,01 voor product Intensief € 1.434,96 en voor product Chronisch € 1.380,49. De meeste verzekeraars betalen minder voor uw behandeling dan deze door de NZA vastgestelde maximale tarieven.

Psychologische behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. uw huisarts of bedrijfsarts heeft u schriftelijk verwezen voordat de behandeling start .
2. er is sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V stoornis).
Als uit de intake onverhoopt blijkt dat er geen sprake is van een DSM-V stoornis die onder de verzekerde zorg valt, kan de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als Onvolledig behandeltraject.  (Het maximumtarief voor zo'n beoordeling is € 228,04 , LET OP dit valt ook onder uw verplichte Eigen Risico).
Met de psycholoog en huisarts kunt u in dat geval bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om aan uw klachten te werken. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling bij de psycholoog zelf te betalen.

Wat moet u betalen?   
In 2021 blijft het wettelijk verplichte Eigen Risico  €385,00. Dit geldt voor alle vergoede zorg uit het basispakket (huisartszorg uitgezonderd).
Als u een verwijzing heeft wordt de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, de verzekeraar betaalt dan 1 van de zorgproducten. Hebt u uw Eigen Risico nog niet betaald dan krijgt u na afsluiting van de behandeling van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw Eigen Risico.
Voor mensen die een verhoogd Eigen Risico hebben gekozen kan dit oplopen tot € 800,00 !

Gecontracteerde zorg
Psychologiepraktijk De Kanaalstreek heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt achteraf rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
We hebben geen contract voor jeugdzorg met de gemeente afgesloten en behandelen geen kinderen en jeugdigen t/m 17 jaar.

Particulier tarief / OVP
Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing bedraagt per individuele sessie van 45 minuten m.i.v. 1 januari 2019  € 114,41
Terug naar de inhoud