De Kanaalstreek

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek in Stadskanaal
Ga naar de inhoud
Vergoedingen, Kosten en Algemene Voorwaarden 2022 en 2023

De zorg die Psychologiepraktijk De Kanaalstreek biedt valt onder de Generalistische Basis GGZ.
De verzekeraars betalen per sessie aan de zorgverlener. De maximumtarieven zijn door de NZA vastgesteld.

Psychologische behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. uw huisarts of bedrijfsarts heeft u schriftelijk verwezen voordat de behandeling start .
2. er is sprake van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V stoornis).
Als uit de intake (waarin de diagnose wordt gesteld)  onverhoopt blijkt dat er geen sprake is van een DSM-V stoornis die onder de verzekerde zorg valt, krijgt u advies waar u verder geholpen kunt worden en wordt de intake bij uw verzekeraar gedeclareerd.  LET OP dit valt ook onder uw verplichte Eigen Risico.
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling bij de psycholoog zelf te betalen.
Let op ! Als u een afspraak niet of te laat afzegt dan brengen wij hiervoor € 50,00 in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar !

Wat moet u betalen?   
In 2023 blijft het wettelijk verplichte Eigen Risico  €385,00. Dit geldt voor alle vergoede zorg uit het basispakket (huisartszorg uitgezonderd).
Als u een verwijzing heeft wordt de behandeling rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hebt u uw Eigen Risico nog niet betaald dan krijgt u van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw Eigen Risico.
Voor mensen die een verhoogd Eigen Risico hebben gekozen kan dit oplopen tot € 800,00 !
De tarieven die door de verzekeraars zijn vastgesteld liggen voor een diagnostieksessie (45 contactminuten) tussen de € 135,00 en € 142,00. Een intake bestaat meestal uit 2 diagnostieksessies.
Voor een behandelsessie (45 contactminuten) liggen de tarieven tussen de € 100,00 en € 120,00.

Gecontracteerde zorg
Psychologiepraktijk De Kanaalstreek heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De sessies worden achteraf rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
We hebben geen contract voor jeugdzorg met de gemeente afgesloten en behandelen geen kinderen en jeugdigen t/m 17 jaar.

Particulier tarief / OVP
Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing bedraagt per individuele sessie van 45 contactminuten m.i.v. 1 januari 2022  € 120,00
Terug naar de inhoud