De Kanaalstreek

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek in Stadskanaal
Ga naar de inhoud
Sinds 2014 bestaat de Generalistische Basis GGZ en een Gespecialiseerde GGZ.
Patiënten met lichte problematiek worden geholpen binnen de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de Generalistische Basis GGZ. Patiënten met complexe en bedreigende stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.
In de Generalistische Basis GGZ zullen meer mensen met een complexere problematiek behandeld worden dan voorheen in de eerstelijnspsychologische zorg. Ook mensen met lichte tot matige problemen worden behandeld in de Generalistische Basis GGZ.

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek behandelt binnen de Generalistische Basis GGZ.
Binnen het nieuwe systeem vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt de patiënt binnen een van deze vier producten behandeld.
Na de intake wordt door de behandelaar bepaald welk zorgproduct passend is voor uw patiënt.
Naast deze vier producten is er nog het OVP, het product voor onverzekerde zorg. Het OVP is bedoeld voor mensen die na de intake geen (binnen DSM-V classificeerbare) stoornis blijken te hebben.

Wanneer verwijst u naar de Generalistische Basis GGZ?
Indien u weet of vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis (DSM-V) waarvoor behandeling noodzakelijk is.
N.B. de behandeling van een aanpassingsstoornis valt niet meer binnen de vergoede zorg !
U mag pas doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ wanneer er naast deze stoornis (of het vermoeden hiervan) sprake is van een hoog risico (suïcidaliteit, decompensatie, mishandeling etc.) of een complexe casus die specialistische zorg vereist (stoornissen op meerdere assen, comorbiditeit, ernst).

Wat moet er (conform de eisen van de verzekeraars) in de verwijsbrief staan?
1. Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld, de door u vastgestelde stoornis.
2. Dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.
3. Uw AGB-code.

Wat als na de intake blijkt dat er toch geen te classificeren DSM-V stoornis is?
Dan zijn er twee mogelijkheden.
1. In overleg met u en uw patiënt verwijzen we hem of haar terug voor behandeling door uzelf of de POH-GGZ in uw praktijk.
2. In overleg met de patiënt besluit deze zelf te betalen voor de behandeling bij ons en starten we de therapie.
Voor meer informatie over al deze veranderingen vindt u op www.invoeringbasisggz.nl onder meer een doorverwijsschema voor de Generalistische Basis GGZ.
Terug naar de inhoud